އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދުނިޔޭގެ ފުއްޕާމޭ ސަލާމަތްކުރަން ނުކުތުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ގޮވާލައްވައިފި

ދުނިޔޭގެ ފުއްޕާމޭ ސަލާމަތްކުރަން ނުކުތުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ގޮވާލައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

ރޯވެ އަނދަމުންދާ އެމޭޒަން ޖަންގައްޔަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ނޭވާލުމަށް ބޭނުންކުރާ ފުއްޕާމޭ ކަމަށް ސިފަކުރައްވައި އެމޭޒަން ޖަންގަލި ހިމާޔަތްކުރުން ދުނިޔެ އެކުގައި ނުކުތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. 

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 20 އިންސައްތަ މީހުން ނޭވާލުމަށް ބޭނުންކުރަނީ އެމޭޒަން ޖަނގަލީގެ ގަސްތަކުން ބޭރުކުރާ އޮކްސިޖަން ކަމަށެވެ. އަދި ޖައްވުގައި ހުންނަ ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް ޖައްވުން އެންމެ ގިނައިން ސާފުކޮށްދެނީ އެމޭޒަން ޖަންގަލީގެ ގަސްތައް ކަމަށެވެ. 

"ރާއްޖެއަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން އެންމެ ނާޒުކު ހާލަތުގައި އޮތް ޤައުމުކަމަށްވުމުން އެމޭޒަން ޖަނަގަލި ޙިމާޔަތްކުރާ މަސައްކަތް އިތުރުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލަން." ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


57%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް