އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތް: ޒިޔަތުގެ ހެކިބަހާއެކީ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން އަލުން ފަށައިފި!

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތް: ޒިޔަތުގެ ހެކިބަހާއެކީ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން އަލުން ފަށައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 44 ސިކުންތު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިން މައްސަލައިގައި، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފެށި ޝަރީޢަތް 12:40 ގައި މެދު ކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ފަށައިފިއެވެ. 

މިއަދު މެންދުރުފަހު 15:00 ގައި މިޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން އަލުން ފަށައިފިއެވެ. 

އެގޮތުން މިވަގުތު ދައުލަތުން ރައީސް ޔާމީނައި ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ޒިޔަތު އެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
66%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ