އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 1 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި!

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 1 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ 1 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

 

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް 1.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް މި ސަރުކާރުން އަމާޒުހިފާފައިވާކަމަށާއި، މިސަރުކާރަށް 1 އަހަރު ވާދުވަސްކަމަށްވާ ނޮވެމްބަރ 17 ގެ ކުރިން މި އަމާޒު ހާސިލްކުރެވޭތޯ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މިއަހަރުގެ ޖުލައިމަހު ރާއްޖެއަށް 1 ލައްކަ ބައްތިރީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހާއި އަޅާބަލާއިރު 8 އިންސައްތަ ކުރިއެރުމެކެވެ.

 

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް 9 ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ހަތްސަތޭކަ ތެއްތިރީސް ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 17.2 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ޖުލައިމަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި މާކެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ، އިންޑިއާ، އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ޖަރުމަނުވިލާތް ހިމެނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ