އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިސްމާޢިލް ޢަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު

އިސްމާޢިލް ޢަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

ގުލްބަކާގެ / ގދ.ހޯޑެއްދޫ އިސްމާޢިލް ޢަބްދުﷲ (83 އަހަރު) ގެ މައްޗައް ކަށުނަމާދު މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަަހަރާ މިސްކިތު ގަ އޮންނާނެއެވެ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ