އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މުޒާހަރާކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކަޝްމީރުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މުޒާހަރާކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކަޝްމީރުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ހައްޔަރުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

މުޒާހަރާކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކަޝްމީރުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް ބީބީސީ އިން ބުނެފިއެވެ. ބީބީސީ އިން ބުނެފައިވަނީ ރެއިން ފެށިގެން ހައްޔަރުކުރުން އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރެއާއި މިއަދުވެސް ގިނަ ބައަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ނުރަސްމީ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މަގުމައްޗަސް ނުކުންނަ ނަމަ އެ ސަރަހައްދަކުން ގިނަ ބައަކު ގެންދަނީ ބަންދުކުރަމުންނެވެ. 

ކަޝްމީރުން ލިބެމުންދާ ނުރަސްމީ ރިޕޯޓްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ މަގުމައްޗަށް ބައަކު ނުކުމެއްޖެ ނަމަ އެއީ ސިފައިން ގައަށް ގައު އުކަން ނުކުންނަ ބައެއް ކަމަށް ބަލައި ހައްޔަރުކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. "ކަޝްމީރަކީ މިހާރު ހަމަ ފަލަސްޠީނު. ހައްޔަރުކުރާކަށް ރައްޔިތުން ގައަށް ބަޑިޖަހާކަށް އެއްވެސް ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތް." ކަމަށް ބުނެއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު