އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޙާފިޘާ ޢުމަރުގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިރޭ ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު

ޙާފިޘާ ޢުމަރުގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިރޭ ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 12 ސިކުންތު

ހ. އެލްޕާސޯ / ކ. މާލެ، ޙާފިޘާ ޢުމަރު (74 އަހަރު) ގެ މައްޗައް ކަށުނަމާދު މިރޭ ފަތިސް ( 21.8.2019) ނަމާދަށްފަހު އާސަަހަރާ މިސްކިތު ގަ އޮންނާނެއެވެ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ