އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސަމީރާ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ޢިޝާ ނަމާދަށް ފަހު

ސަމީރާ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ޢިޝާ ނަމާދަށް ފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 11 ސިކުންތު

ލިލީމާގެ / މ. ކޮޅުފުށި، ސަމީރާ މުޙައްމަދު (69 އަހަރު) ގެ މައްޗައް ކަށުނަމާދު މިއަދު ޢިޝާ ނަމާދަށްފަހު އާސަަހަރާ މިސްކިތު ގަ އޮންނާނެއެވެ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
28%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ