އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިން، މުސްލިމުން ނަމާދުކުރަން ތިބި ހޯލަކަށް ވަދެ ފައިވާން ބަހައްޓާ ހަރުގަނޑާ ބިތްތައް ގެންގޮސްފި

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިން، މުސްލިމުން ނަމާދުކުރަން ތިބި ހޯލަކަށް ވަދެ ފައިވާން ބަހައްޓާ ހަރުގަނޑާ ބިތްތައް ގެންގޮސްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިންގެ ފައުޖެއް މުސްލިމުން ނަމާދުކުރަން ތިބި ހޯލަކަށް ވަދެ ފައިވާން ބަހައްޓާ ހަރުގަނޑާއި ފިރިހެނުންނާ އަންހެނުން ނަމާދުކުރާ ސަރަހައްދު ވަކިކުރަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ބިތްތައް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިން ރޭ މި ޖަރީމާ ހިންގާފައިވަނީ އައްރަޙްމާ ޕްރޭޔަރ ހޯލްގައި ގިނަ ބައަކު ނަމާދަށް ތިއްބައެވެ. ޚަބަރުތައްކުގައިވަނީ ފައިވާން ބަހައްތާ ހަރުގަނޑު ގެންދިއައީ ނަމާދުކުރަން ތިބި މީހުންގެ ފައިވާންތަކާއިވެސް އެކުގައެވެ.

ހައްދު ފަހަނއަލާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރިކަން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާވަރުން އެމީހުން ދަނީ ގޭގެއަށްވަދެ ލޯފަން މީހުންނަށްވެސް އަނިޔާކުރަމުންނެވެ. ޚަބަރުގައިވާ ފޮޓޯއަކީ ހައްދު ފަހަނއަލާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިންގެ އގެއަކަސްވަދެ އަނިޔާ ކުރުމުން ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހުނު ލޯފަން މީހަކަށް ފަރުވާ ދޭ ފޮޓޯއެކެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް