އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯބެލުން!

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯބެލުން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގައި އުޅެނިކޮށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހި ނިޔާވެފައިވާ ސީމާ މޫސާ (ފ. ދަރަނބޫދޫ/މުޝްތަރީގެ، ފ. މަގޫދޫ/ފަޒާ) ގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްނަމަ އެކަން މިއަދުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަވާލަ ދެއްވުން އެދެމެވެ. 

15 އޮގަސްޓް 2019 

ޢާއިލާގެފަރާތުން

ޢަބްދުއްރަޙްމާން ފޯން: 7924985

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު