އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޒަކަރިއްޔާ ޢަލީގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު

ޒަކަރިއްޔާ ޢަލީގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

ހުވަނދުމާގެ / ބ. އޭދަފުށި، ޒަކަރިއްޔާ ޢަލީ  (89 އަހަރު) ގެ މައްޗައް ކަށުނަމާދު މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަަހަރާ މިސްކިތު ގަ އޮންނާނެއެވެ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ