އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިބުރާހީިމް މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު

އިބުރާހީިމް މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 15 ސިކުންތު

ބްލޫރިވާރ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ،  އިބުރާހީިމް މުޙައްމަދު (55 އަހަރު) ގެ މައްޗައް ކަށުނަމާދު މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުލް ޙަޟާރަތު/ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މިސްކިތު ގަ އޮންނާނެއެވެ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ