އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އަޟްޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށާއި ޢާއިލާއަށް، ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަރިސް ކުރައްވައިފި

އަޟްޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށާއި ޢާއިލާއަށް، ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަރިސް ކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

"ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ދެކަނބަލުންނަށާއި ޢާއިލާއަށް އަރިސްކުރަމެވެ. 

އަޟްޙާ ޢީދަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށާއި ޢާއިލާއަށް ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އުފާ ފާގަތި ޢީދެއްކަމުގައި މިންވަރު ކޮށްދެއްވެވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. ރާއްޖެއަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއެރުމާއި ތަނަވަސްކަމާއި އުފާ ފާގަތިކަން ހޯއްދަވައި ދެއްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މިންނަތް މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގައި ބަރަކާތް ލެއްވެވުން އެދި ވެސް ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ." 

- ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ޗެއާމަން/ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ/ވިލާ ގްރޫޕް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް