އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދިވެހިންނަށް ވިސާގެ ކަންކައް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ލަންކާގެ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ އާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

ދިވެހިންނަށް ވިސާގެ ކަންކައް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ލަންކާގެ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ އާއި މަޝްވަރާކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 31 ސިކުންތު

ދިވެހިންނަށް ވިސާގެ ކަންކައް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ލަންކާގެ ކޮންޓްރޯލާ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އާއި މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. 

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް އަދި އެގައުމަށްދާ ދިވެހިންނަށް ވީހާވެސް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ ވިދާޅުވިކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލަންކާގައި މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށްފަހު އެގައުމުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައް އޮތީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު