އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސައޫދީގެ އަލްއަމީރު ސައްޠާމް ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ޔުނިވާސިޓީން ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ދީފި

ސައޫދީގެ އަލްއަމީރު ސައްޠާމް ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ޔުނިވާސިޓީން ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ދީފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަލްއަމީރު ސައްޠާމް ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ޔުނިވާސިޓީން ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ދީފިއެވެ.

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން މިއަދު ވަނ ީ މި ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

އަލްއަމީރު ސައްޠާމް ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ޔުނިވާސިޓީން ޑިގްރީ އަށް ކިޔަވަން، ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކޮށްދޭ މި ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުުރުސަތު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 އާ ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް ފެކަލްޓީގެ ޑީން އަލީ ޒާހިރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިސްކޮލަޝިޕުން ކިޔެވޭނީ މައިގަނޑު ފަސް ދާއިރާއަކުންނެވެ. އެއީ އިންޖީނިއަރިން، ކޮމްޕިއުޓިން، ސައިންސް، މެނޭޖްމަންޓް އަދި އެޑިއުކޭޝަނެވެ.

މިކޯސްތަކަށް ހޮވޭ ކޮންމެ ދަރިވަރަކުު ވެސް ފުރަތަމަ އަހަރުގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވަން ޖެހެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު