އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކުން 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި

ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކުން 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 37 ސިކުންތު

ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް (އީއައިބީ) އިން 50.65 މިލިއަން ޑޮލަރު (781 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ލޯނެއްދީފި އެވެ.

މިލޯނު ދީފައިވަނީ ސަރުކާރުން ހިންގާ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއުތަކަށެވެ.

މި މިލޯނު އެއްބަސް ވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރެވެ. އަދި އީއައިބީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޑް އެންޑްރިއު މެކްޑަވެލްއެވެ.

މީގެ ކުރިން 2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް އީއައިބީން ވަނީ 45 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ލޯނެއް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއުތަކަށްދީފަ އެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު