އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދައުލަތުން މާލީ ބަދަލު ދޭ ގޮތަށް ސީލައިފްގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުން ހައްލުކޮށްފި

ދައުލަތުން މާލީ ބަދަލު ދޭ ގޮތަށް ސީލައިފްގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުން ހައްލުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިން އަޅާނެކަމަށް ބުނި ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން މާލީ ބަދަލު ދޭ ގޮތަށް ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމެންޓެއް ހަދައި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުން ހައްލުކޮށްފިއެވެ.

ސީލައިފްގެ ފަރާތުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ނަގާފައިވާ 200 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަކުން ވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމުގައި ވަނީ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ސީލައިފާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފައިިވާ މީހުންނާއެކު ސެޓުލްމެޓް އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައިވާތީ އެ މައްސަލައަކީ ހައްލުކޮށް ނިމިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައަކީ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެއެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށްވެސް ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައިވެއެވެ.

އެގްރީމެންޓެއް ހަދާފައިވަނީ އެޗްޑީސީއާ ސަރުކާރާއި ސީލައިފް މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރާ މީހުންނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އެވެ.

ރައިސް ޔާމީން ގެވެރިކަމުގައި 2014 ވަނައަހަރު ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ވަނީ ސީލައިފަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސުގެ އުސޫލުން 3000 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ސީލައިފުން ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަމުންގޮސް އެންމެފަހުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު މޫސާ މުހައްމަދު (އައްމަޓީ) ވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފިލައިގެން ގޮސްފައެވެ.

އައްމަޓީ ހޯދަން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސްވެސް ވަނީ ނެރެފައެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އައްމަޓީގެ އެއްވެސް ހަބަރެއްނުވެއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
100%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު