އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ބާލީއަށް މިއަދުވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައުމާ ގުޅިގެން ހޮޓާތައް ހުސްކޮށް ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

ބާލީއަށް މިއަދުވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައުމާ ގުޅިގެން ހޮޓާތައް ހުސްކޮށް ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

ބާލީއަށް މިއަދުވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައުމާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިން ތިބޭ ހޮޓާތައް ހުސްކޮށް ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 8.20 ހައިއިރު ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 6.2 ގެ ބާރުމިނުގައެވެ. 10 ސިކުންތެއްހައިއިރު އިމާރާތްތަކަށް ލޮޅުން އެރިއެވެ. މިއަދުގެ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ބާލީ އާއި 100 ކިލޯ މީޓަރު ދުރުން ކަނޑިއަޑިއަށް އައި ލޮޅުމަކުންނެވެ.

ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީއެއް އުފެދިދާނެ ކަމަށް އަދި ނުބެލެވޭތީ އިންޒާރެއް އަދި ނުނެރެއެވެ. މިއަދުގެ ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން މާބޮޑު ގެއްލުމެއްވެސް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


12%
ވ.ރަނގަޅު
37%
ރަނގަޅު
37%
އޯކޭ
12%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް