އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނަށް އުދައަރާފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރާއެކު ވައިޓް ނެރެފި

މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނަށް އުދައަރާފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރާއެކު ވައިޓް ނެރެފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންމިދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން، އުދައެރުމުގެ އިންޒާރާއެކު ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފިއެވެ.

އެގޮތުން މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ (މެޓް އޮފީހުން) ބުނެފައިވަނީ، އުދަ އަރާފާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވިފައިވަނީ މެދުރާެއްޖެތެރެއަށާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅު ތަކަށް ކަމަށެވެ.

އުދަ އެރުމުގެ އިންޒާރާއެކު ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 11:30 އިން ހަވީރު 16:00 އާއި ހަމައަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


18%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
27%
އޯކޭ
45%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ