އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޖަމީލާ އިބްރާހިމް ދީދީ ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ޢަޞްރު ނަމާދަށް ފަހު

ޖަމީލާ އިބްރާހިމް ދީދީ ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ޢަޞްރު ނަމާދަށް ފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

މެރިންވިލާ ސ.މީދޫ /  ޖަމީލާ އިބްރާހިމް ދީދީ( ދެއްވަދޫ ދޮންދީދީ) (63 އަހަރު) ގެ މައްޗަށްކަށުނަމާދު ކުރުން ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގަ އޮންނާނެއެވެ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ