އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ފަހު ދިހައިގެ ރޭތައް އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ!: ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން

ފަހު ދިހައިގެ ރޭތައް އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ!: ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

"ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު 10 ދިހައިގެ އޮނަހިރި ރޭތައް ކަމުގައިވާ 21'23'25'27'29ރޭތަކަކީ އެއްހާސް މައްސަރަށްވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވާ ޤަދުރުވިލޭރޭ ވުން އެކަށީގެންވާ ރޭތަކެއް ވީމާ މިރޭތައް އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ!"

- ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް