އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޕެޓާ އިން "ޕާރުސަލްބޮމެއް" ބޮމެއް ފެނިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ޕެޓާ އިން "ޕާރުސަލްބޮމެއް" ބޮމެއް ފެނިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

ލަންކާގައި ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްކަމަށްވާ ޕެޓާ އިން "ޕާރުސަލްބޮމެއް" ބޮމެއް ފެނިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށް ދާދި ދެންމެ ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

މިކަމުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ގޮތް ނުއެނގޭ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ވީހައި އަވަހަކަށް ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ފުލުހުން ދަނީ އެދެމުންނެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްޗެއް ފެނުނު ނަމަވެސް އަމިއްލައަތްލައި ކުޅެ ނުހެދުމަސް ދަނީ އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ.

މިއަދުގެ މިހައިތަނަށް ތަފާތު 8 ތަނުގައި މިހާރު ވަނީ ބޮން ގޮއްވައިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
6%
ރަނގަޅު
32%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް