އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

"ޖަޔަސިންހަ ޕާކް" ކައިރީގަ ވެސް އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިފި- އިމަރޖެންސީ ބައްދަލުވުމަކަށް ބޮޑުވަޒީރު ގޮވާލައްވައިފި

"ޖަޔަސިންހަ ޕާކް" ކައިރީގަ ވެސް އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިފި- އިމަރޖެންސީ ބައްދަލުވުމަކަށް ބޮޑުވަޒީރު ގޮވާލައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

"ޖަޔަސިންހަ ޕާކް" ކައިރީގައި ވެސް މީގެ 10 ވަރަކަށް މިނިޓް ކުރިން އްޗެއް ގޮއްވާލައިފި ކަމަށް ލަންކާ އިން ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ. މިއީ ދެހިވެލަ ޒޫ ކައިރިއެވެ.

ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ މިހާރު ވަނީ އިމަރޖެންސީ ބައްދަލުވުމަކަށް ގޮވާލައްވައިފައެވެ.

ސްރީލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތައް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން ގެންދަވަނީ ކުށްވެރިކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒޜު އިމްރާން ޚާން ވަނީ ލަންކާއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަން ހާމަކުރައްވައިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
32%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް