އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސަރުކާރު "ނޭޝަނަލް" ހޮސްޕިޓަލުގަ އެކަނިވެސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ނުވަ މީހުންނަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން!

ސަރުކާރު "ނޭޝަނަލް" ހޮސްޕިޓަލުގަ އެކަނިވެސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ނުވަ މީހުންނަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 33 ސިކުންތު

މީގެ ކުޑައިރުކޯޅެއް ކުރިން ލަންކާއިން ލިބުނު ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލާއިރު ސަރުކާރު "ނޭޝަނަލް" ހޮސްޕިޓަލުގަ އެކަނިވެސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ނުވަ މީހުންނަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އެ ހޮސްޕީަތލުގައި އެކަނިވެސް 46 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލަސް ގެންދެވުނު އިރު މަރުވެފައިވާ މީހުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ނިގޮމްބޯ ހޮސްޕިޓަލުގައި 113 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުންދާއިރު 74 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ބަޓިކޮލަ ހޮސްޕިޓަލުގައި 80 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުންދާއިރު 27 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ރާގަމަ ހޮސްޕިޓަލުގައި 30 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުންދާއިރު 7 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުން 400 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް