އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ލަންކާގަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 185އަށް- މުސްލިމުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރަން ނުކުމެ ދިގު ކިޔޫ ހަދައިފި

ލަންކާގަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 185އަށް- މުސްލިމުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރަން ނުކުމެ ދިގު ކިޔޫ ހަދައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

ލަންކާގައި މިއަދު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު މެންދުރު މާލޭގަޑިން 1 ޖެހިއިރު ވަނީ 185އަށް އަރައިފައެވެ. ކޮލޮމްބޯ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު 9 ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެތައް ސަތޭކަ ބައަކު ޒަޚަމްވުމުގެ ސަބަބުން ލޭ ބޭނުންވެފައިވާތީ ލޭ ހަދިޔާ ކުރަން މީހުން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ކައިރީގައި ދިގު ކިޔޫ ހަދައިފައެވެ. ލޭހަދިޔާ ކުރަން މުސްލިމުން ނުކުންނަން މުސްލިމް ޖަމިއްޔާތަކުން ގޮވާލުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ވެސް ވަނީ ލޭ ހަދިޔާކުރަން ނުކުމެފައެވެ.

މާދަމާ އާއި އަނެއް ދުވަހަކީ ސަރުކާރާއި ސްކޫލްތައް ބަންދު ދެ ދުވަސްކަމަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


27%
ވ.ރަނގަޅު
15%
ރަނގަޅު
37%
އޯކޭ
18%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް