އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މިނިޓަކު އެންމެ ރުފިޔާއަކަށް ލަންކާއަށް ގުޅޭން ގޮތް ދިރާގުން ހަމަޖައްސައިދީފި

މިނިޓަކު އެންމެ ރުފިޔާއަކަށް ލަންކާއަށް ގުޅޭން ގޮތް ދިރާގުން ހަމަޖައްސައިދީފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 26 ސިކުންތު

ސްރީލަންކާގައި މިއަދު ދީފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ޢާއިލާގެ މީހުންގެ ހާލު ބެލުމަށާއި އެހެންވެސް ބޭނުންތަކުގައި ސްރީލަންކާއަށް ގުޅުމުގެ އަގު ދިރާގުންވެސް ބޮޑުތަނުން ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

ދިރާގުން ބުނެފައިވަނީ މިރޭ 12 ޖަހަންދެން ނަގާނީ މިނިޓަކު އެންމެ ރުފިޔާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުން ނަމްބަރުގެ ކުރިއަށް 019 ލައިގެން ގުޅަން އެދޭ ކަމަށެވެ.

" ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތުންނަށް އަހަރެމެން ހެޔޮ ދުޢާ ކުރަން" ދިރާގުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް