އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ފަލާޙް ޕްރީސްކޫލް (އިޢުލާން)

ފަލާޙް ޕްރީސްކޫލް (އިޢުލާން)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 5 ސިކުންތު

ފަލާޙް ޕްރީސްކޫލް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                               FPS/IU/2019/03

 

އިޢުލާން

 

      އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚާޟިރު ވެފައި ނުވާތީ މިސްކޫލްގެ ނަންބަރު އިއުލާން FPS/IU/2019/02( 03 މާރިޗް 2019 ) ވަނީ ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.

 

                     12 ރަޖަބު 1440

                     19 މާރިޗް 2019

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު