އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އޭސީސީ އިން ހާމަކުރީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުން ބައިކުޅަ ބައެއް: ނިޔާޒް އިބްރާހީމް

އޭސީސީ އިން ހާމަކުރީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުން ބައިކުޅަ ބައެއް: ނިޔާޒް އިބްރާހީމް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، އޭސީސީއިން އިއްޔެ ހާމަކުރި އެމްއެމްޕިއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަނާއިބެހޭ މައުލޫމާތަކީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބައިކުޅަ ބައެއް ކަމަށާއި އެކުގައި ހާމަނުކުރި ސަބަބާއިމެދު ސުވާލު އުފައްދަވާ ކަމަށް ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ރިޕޯޓްގައި ނުހިމެނޭ އެތައް ބައިވަރު ފައިސާ ތަކެއް އަދީބާއި އޭނާގެ ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ސަރުކާރުގެ ވެރިންނަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ އެކައުންޓަތަކަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ފައިސާ ލިބުނު ބައެއް މީހުން މިހާރުވެސް ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި އެބަ ތިބިއިރު އަދީބު އަތުން ފައިސާ ލިބުނު ބައެއް މެންބަރުން މިފަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކަމަށެވެ. 

އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓުގެ އިތުރުން އަދީބު އަތުން ފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ މައުލޫމާތުވެސް އޭސީސީ އާއި ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށްވެސް ނިޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދީބް އަތުން ފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭސީސީގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި ޢާއިލީ ގުޅުން ހުރި މީހުން ހިމެނޭކަން ޔަޤީން ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
40%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް