އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކުދަލަފަރި ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް)

ކުދަލަފަރި ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 44 ސިކުންތު

Ref No: AA-001/2018
Date:22 April 2018

ކުދަލަފަރި ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރ- 2016/1094-ސީ) ގެ ހިއްސާދާރުން ގެ އާންމު ޖަލްސާއިންވަނީ، މި ކުންފުނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އުވާލުމަށް ނިންމައިފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި ކުންފުނި އުވާލުމާ ގުލިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ އަޅުގަނޑު "އަލީ އަސްލަހް" އާއި ހަވާލުކޮއްފައެވެ.

ވީމާ، ކުދަލަފަރި ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ދަރަންޏެއްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 24 މޭ 2018މ. ކުރިން 7990644 ފޯނަަށް ގުލުއްވައި މައުލޫމާތު ދެއްވުން އެދެމެވެ.

މި މުއްދަތުގެ ރެތޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއްގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، ބެލެވޭނީ ދަރަންޏެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ!


ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު