25 މެއި 2018 , ހުކުރު

އަނިޔާވެރި ޙުކުމް ކުރުމުގެ ރަހަ ވަރަށް ހިތިވާނެ - ތިމާ އެދޭ ގޮތް ކާމިޔާބެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ: މުފްތީ މެންކް

އަނިޔާވެރި ޙުކުމް ކުރުމުގެ ރަހަ ވަރަށް ހިތިވާނެއެވެ. އަނިޔާވެރިވެގެން އެއްވެސް ކަމެއް ކާމިޔާބެއްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަޅުވެތި ކުރުވި ވަރަކަށް ކަންކަން ދާނީ ގޯހަށެވެ.

މުސްލިމުން ބޭނުންވަނީ އިސްލާމް ދީން ވަރުގަދަކުރަންނަމަ އަދި ފަތުރަން…