22 ފެބްރުއަރީ 2018 , ބުރާސްފަތި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވައިފިއެވެ. ބަޔާން އިއްވެވީ އެކަމަށްޓަކައި މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއްގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ…